Het is tijd om afscheid te nemen van het bedrijf. Je wilt het bedrijf te koop aanbieden, maar hoe kun je bepalen wat je bedrijf nou waard is? Een groot risico schuilt altijd bij aan de kant van de verkoper om emotionele waarde te hechten aan de onderneming. Het resultaat hiervan is dat er een verkoopprijs wordt bedacht die veel te hoog is voor de onderneming. Om deze reden zijn er verschillende theorieën die ons op basis van de financiële gegevens een objectieve waarde geven. Het is niet een gemakkelijk proces, maar met de financiële gegevens zou door iedereen een waarde bepaald kunnen worden!

Welke methode kan gebruikt worden?

Er zijn verschillende theorieën en manieren om de bedrijfswaarde uit te rekenen. Wij zullen hieronder 4 wijzen van het waarderen van bedrijven kort beschrijven. Het is niet dat de een beter is dan de ander. Zoals met veel zaken hebben mensen simpelweg een voorkeur naar een van de methodes en leiden er meer wegen naar Rome.

  1. De methodes die we baseren op vergelijking met soortgelijke ondernemingen (Market multiples)


De Market multiples zijn – simpel gezegd – op de markt gebaseerde bedrijfswaarderingen. Hierbij gebeurt het volgende: Er wordt gekeken naar het bedrijf in kwestie. Op basis van de EBIDTA kan er vervolgens gekeken worden naar de markt waarin het bedrijf zich bevindt. Afhankelijk van de markt en de situatie op de markt wordt er vervolgens een multiple toegepast. Dit ligt gemiddeld gezien tussen de 3 en 5, maar kan zoals gezegd dus erg verschillen per markt.

2. De methodes gebaseerd op de cash-flow (Cash-flow based methodes)

De Cash-flow based methodes focussen zich vooral op een methode waarbij er wordt gekeken naar de toekomstige inkomsten die uit een onderneming voortvloeien. De cashflow van een bedrijf wordt hierbij als kernelement gezien. Hierbij worden de kasstromen verdisconteerd. Het is op het eerste oog een ingewikkeld systeem, maar kan erg handig zijn om uiteindelijk een goed beeld te krijgen van een onderneming op een objectieve manier.

3. De methodes gebaseerd op de waarde van de activa (Asset-based methodes)

Bij Asset-based methodes wordt de waarde van een bedrijf bepaald op basis van de balans. Er zijn twee manieren om de waarde te bepalen door middel van de asset-based methode:

  • De intrinsieke waarde

Als we het over de intrinsieke waarde hebben, hebben wij het over een optelsom van de economische bezittingen van een onderneming die te zien zijn. We sluiten hierbij zaken zoals goodwill dus uit. Dit maakt het bepalen van de bedrijfswaarde makkelijk, omdat we puur kijken naar de zaken die we kunnen zien. Ook eventuele overwaarde van bijvoorbeeld bedrijven horen hier bij.

  • De liquidatiewaarde

Bij de liquidatiewaardering wordt er gekeken naar wat de onderneming bij beeindiging zou opbrengen. Dit wordt gedaan door te kijken naar verkoop van activa en passiva. De liquidatiewaarde methode wordt vaak toegepast bij een failliete onderneming, of als een ondernemer besluit te stoppen. Wel iets om rekening mee te houden: de waarde van personeel wordt afgetrokken van de bedrijfswaarde. Hetzelfde geldt voor eventuele liquidatiekosten.

4. De methodes gebaseerd op historische winsten (Profit-based methodes)

De Profit-based methodes lijken op het eerste oog op de cashflow-methodes. Er zit echter een groot verschil tussen beide methodes: Bij de Profit-based methodes wordt er een verwachte toekomstige winst ingeschat op basis van historische resultaten.

  • Rentabiliteitswaarde

De rentabiliteitswaarde baseert de uitkomst van de bedrijfswaarde op basis van de verwachte toekomstige nettowinsten van de onderneming. Hierbij worden de toekomstige winsten gebaseerd op de historische resultaten.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.